BUDYNEK INWENTARSKI – GMINA LUBAWA

Budowa nowego budynku inwentarskiego ( chlewni) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym w gminie Lubawa.

powierzchnia użytkowa : 1 958,72 m2
kubatura budynku: 11 500,00 m3
ilość kondygnacji nadziemnych: 2