BUDYNEK INWENTARSKI – GMINA LUBAWA

Budowa budynku inwentarskiego (chlewni do hodowli loch z odchowem prosiąt) o obsadzie do 124,89DJP (docelowa do 175,29DJP) wraz z infrastrukturą techniczną.
W budynku będzie znajdować się zaplecze techniczne oraz socjalne przeznaczone dla pracowników, w którego skład wchodzą:

 • ▪ szatnia przepustowa wraz z ustępem i natryskami,
 • ▪ pomieszczenie socjalne,
 • ▪ wydzielony ustęp,
 • ▪ kotłownia,
 • ▪ pomieszczenie techniczne (paszarnia + agregat prądotwórczy).

Część produkcyjna podzielona będzie na 7 sektorów:

 • ▪ 3 sektory warchlakarni
 • ▪ 2 sektory porodówek
 • ▪ sektor loszek i knurów
 • ▪ sektor krycia i grup

Powierzchnia wewnętrzna  – 1214,04 m2

Kubatura – 8789,64  m3

Liczba kondygnacji – 1

Powierzchnia zabudowy:

 • Obora – 1445,43  m2
 • Silosy zbożowe – 60,00  m2