CHLEWNIA – 1 – GM. LUBAWA

Budowa budynku inwentarskiego – chlewni z zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym w gminie Lubawa.

Powierzchnia zabudowy:
966,79 m2
Powierzchnia użytkowa:
883,94 m2
Kubatura:
6554,52 m3