INDYCZNIK – 1 – GM. GRODZICZNO

Budowa budynku inwentarskiego (indycznika), zbiornika na paszę oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w gminie Grodziczno.

Powierzchnia zabudowy:
3146,00 m2
Powierzchnia użytkowa:
3300,00 m2
Kubatura:
15500,00 m3