BUDYNEK MIESZKALNO – HANDLOWY W LUBAWIE

Przebudowa i remont budynku mieszkalno – handlowego w Lubawie.

Roboty budowlane prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej.

powierzchnia użytkowa: 182,61 m2
kubatura budynku : 528,95 m3
ilość kondygnacji nadziemnych: 2