STODOŁA – OSTASZEWO

Budowa budynku gospodarczego – stodoły w Ostaszewie.

powierzchnia użytkowa: 531,20 m2