Pracownia projektowa


Nasza pracownia projektowa prowadzi pełną obsługą inwestycji – od pierwszego kontaktu z Klientem – koncepcja aż do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Wykonujemy kompleksowe dokumentacje projektowo – kosztorysowe dotyczące budownictwa usługowo-handlowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, mieszkaniowego, adaptacji budynków i wielu innych.

W ramach działań prowadzonych w szeroko pojętym procesie inwestycyjnym, zajmujemy się nie tylko projektowaniem, ale również doradztwem, specjalistycznymi ekspertyzami, przygotowaniem dokumentacji przetargowych, koordynacją realizacji i nadzorem inwestorskim. Stosujemy różnorodne technologie budowlane, zapewniające wysoki standard i korzystne parametry ekonomiczne. Wypracowane metody działania oraz współpraca ze specjalistami w odpowiednich dziedzinach, pozwalają nam zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług.


Posiadamy uprawnienia budowlane:
 • do projektowania bez ograniczeń wszelkich obiektów budowlanych,
 • do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
 • do kontrolowania stanu technicznego obiektów

Oferujemy


Projektowanie:
 • projekty od koncepcji po pełnobranżowe budowlane i wykonawcze w zakresie budynków użyteczności publicznej (usługowe, handlowe, biurowe, produkcyjne, magazynowe, socjalne), budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych
 • projekty zagospodarowania terenu
 • projekty aranżacji wnętrz
 • profesjonalne wizualizacje w formacie 3D
 • projekty adaptacji budynków i poddaszy
 • opracowania kosztorysów, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych
Nadzór:
 • nadzór autorski
 • obsługa formalno- prawna wraz z pozyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, itp.)
 • koordynacja wielobranżowa
 • nadzór i kontrola techniczna budów oraz robót budowlanych
Doradztwo:
 • bieżące doradztwo techniczne i prawne w zakresie Prawa Budowlanego
 • analiza funkcjonalno- techniczna oraz formalno- prawna inwestycji
 • analiza ekonomiczna i rozpoznanie inwestycyjne
 • konsultacje architektoniczne i aranżacyjne
Opinie techniczne:
 • opinie techniczne i ekspertyzy konstrukcyjne
 • ocena stanu technicznego obiektu budowlanego

NASZ

Zespół projektowyPaweł Kasprzycki

Inżynier

Anna Ewertowska

Inżynier

Ewelina Markuszewska

Architekt | Inżynier

Łukasz Kordalski

Inżynier


Karol Kasprzycki

Asystent projektanta